Nieuws

Vacature

Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie en universitair hoofddocent

Uitreiking boek ‘Spirituele oecumene’ aan Sophie-redacteur Klaas van der Zwaag.

foto André Drost

Dr. Pieter Vos, redacteur van Sophie, is per 1 januari bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Met zijn expertise op het gebied van existentiefilosofie en morele vorming draagt hij bij aan het doordenken en versterken van het werk van geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht, een domein waar hij de afgelopen jaren al op betrokken is geweest. In het komende nummer van Soφie leest u een interview met hem.

Pieter Vos

Bijzonder hoogleraar

Prijsuitrijkingen aan:

Essayprijsvraag: Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Herman Paul & René van Woudenberg

oud redacteuren Beweging (Sophie)