Boekbespreking 'Possidius, Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw, Budel, 2016'

Het leven van Augustinus

Possidius, een collega-bisschop van Aurelius Augustinus, heeft een biografie over Aurelius geschreven, die pas nu in het Nederlands is vertaald. Deze Possidius woonde een tijdlang in de woongemeenschap van Augustinus en was ook bij diens sterven aanwezig. Hij heeft, als ooggetuige, het boek geschreven met het doel anderen te laten zien hoe Augustinus leefde, zodat zij zijn voorbeeld konden navolgen. Dat was bemoedigend in de spannende tijd waarin zij leefden: de tijd waarin de Vandalen (Arianen) de ene na de andere stad innamen. De besproken vraag luidt: als vele mensen een stad uit vluchten vanwege geweld, moet een voorganger dan ook vluchten om het vege lijf te redden en elders in het koninkrijk te dienen? Of moet hij bij de (achtergebleven) gemeenteleden blijven als een kapitein op zijn schip en als laatste zijn plek verlaten? Heel actueel in het licht van de huidige situatie van veel christenen in Irak en Syrië.

Het is boeiend om over het leven van deze grote kerkvader te lezen. Interessant is Possidius’ beschrijving van de kerkdienst in Hippo waar Augustinus, die ervoor gekozen had om als asceet, zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid door het leven te gaan, bij de kladden gegrepen en naar voren geduwd werd om hem door de bisschop als priester te laten benoemen.

De bijgevoegde voetnoten geven een heldere aanvulling waar genoemde gebeurtenissen terug te vinden zijn in Augustinus’ eigen werken. Grappig dat Possidius aangeeft dat er geen copyright op de werken van Augustinus rust, maar dat hij mensen juist aanspoort om het werk “ruimhartig ter beschikking te stellen”; terwijl in de meeste Nederlandstalige uitgaven van Augustinus het ©-teken is opgenomen. Deze uitgave bevat ook het overzicht van alle in Possidius’ tijd bekende werken van Augustinus met daarbij verwijzingen naar de nu nog bekende geschriften. Het boek is boeiend te lezen als aanvulling op de Belijdenissen.

Naar aanleiding van

Possidius, Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw, Damon, Budel, 2016