Een hand vol rust

Hartelijk welkom bij de eerste Vesperviering (Opstandingskerk te Houten) in het jaar onzes Heeren 2023. Fijn dat u/ jij er weer bij bent, hetzij hier in de kerk of verbonden via moderne media. Vandaag gaan we verder met onze serie over het Bijbelboek Prediker, een boek vol levenswijsheid voor onderweg.

 

We gaan vandaag verder met het lezen van hoofdstuk 4: met als kernthema ‘Een hand gevuld met rust is beter dan beide vuisten vol gezwoeg.’

In het eerste hoofdstuk van Prediker hebben we gelezen dat er niets nieuws is onder de zon. Daar moest ik aan denken bij het lezen van het eerste vers van hoofdstuk 4. Daar staat: “Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat.” Tot tweemaal toe wordt in dit vers gezegd dat er niemand is die de onderdrukten bijstaat. Na al die duizenden jaren die verstreken zijn nadat Salomo dit Bijbelboek heeft geschreven worden er wereldwijd nog steeds miljoenen mensen en kinderen onderdrukt en er zijn er maar weinigen die hen bijstaan. Een klein lichtpuntje is dat er sinds een aantal jaren organisaties zijn zoals Amnesty, Open Doors en Internation Justice Mission die opkomen voor deze onderdrukten. Die proberen zo goed en zo kwaad als het gaat voor hen op te komen. Het is daarom goed dat wij zulke organisaties ook in het komende jaar ondersteunen met ons geld en ons gebed.

In dit 4e hoofdstuk breekt Salomo een lans voor gemeenschappelijkheid. Hij geeft aan dat twee beter is dan één en dat met z’n drieën samen zijn nog beter is. Jezus varieerde op dit thema toen hij zei ‘als er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn zal Ik in hun midden zijn’. Juist in onze tijd waarin het individualisme hoogtij viert is het goed om bijeen te komen met broeders en zusters om samen God te loven en te Hem aanbidden en om te zien naar de ander. Geloven kun je niet in je eentje. Zoek elkaar daarom op, ook in het komende jaar, zodat we ons teweer stellen tegen eenzaamheid.

Tenslotte

In veel kranten wordt de leeftijd van mensen achter hun naam gezet als ze worden geïnterviewd. Alsof die leeftijd iets zegt. Prediker stelt dat wijsheid niet gekoppeld is aan leeftijd. Er zijn oude mensen die dwaas zijn en jonge mensen die wijs zijn. Het gaat erom of mensen open staan voor goede raad. Ook al is een wijze jong of arm, de mensen zullen hem volgen. Toch zal ook dit niet helpen om voor altijd herinnerd te worden. In het Bijbelboek Spreuken gaat Salomo nog veel uitgebreider in op het thema wijsheid versus dwaasheid. Dit is meteen een leestip voor de maand januari: 31 dagen voor elke dag een hoofdstuk.

Voor het nieuwe jaar reikt Prediker ons vandaag een goed voornemen aan: neem een hand vol rust in plaats van beide vuisten vol arbeid en najagen van wind.