Het begrip van de tijd

Aan de reeks Heidegger vertalingen zijn weer twee boekjes toegevoegd. Het eerste boek behandelt een tweetal onderwerpen. De vertalingen zijn van de hand van J. van Sluis en A. Denker. Vooral de laatste heeft, ondanks af en toe een wat ouder woordgebruik, een prettig leesbare vertaling gemaakt. De verhandeling over Het begrip van de tijd, is door Heidegger geschreven in de periode dat hij een begin maakte met zijn hoofdwerk Zijn en tijd. De tekst van Fenomenologie en theologie behandelt de verhouding van de filosofie als positieve wetenschap tot de theologie als positieve wetenschap van de christelijkheid. Als slot is Heideggers brief in het boekje opgenomen waarin hij enkele aanwijzingen geeft de discussie over het denken en spreken in de huidige theologie. Het tweede boekje is vertaald door H. van Veghel. Hierin wordt de problematiek van de wijsgerige fundering behandelt. Deze tekst is ontstaan vlak na de voltooiing van z’n hoofdwerk. In het deel over Het wezen van de waarheid voor het eerst de contouren van de omslag (Kehre) in het denken van Heidegger zichtbaar.

N.a.v. Heidegger, Het begrip van de tijd. en Fenomenologie en Theologie, Damon 2001, ISBN 90-5573-137-4, 69 blz., f 19,50. Over het wezen van de grond en Over het wezen van de waarheid Damon 2001, ISBN 90-5573-138-2, 96 blz. f 24,90. Aankondiging door Pieter de Boer