Wie is de klokkenmaker?

In alle discussies over het geloven in God worden vaak allerlei non-argumenten gebruikt. Vaak krijg ik sterk het gevoel dat bepaalde personen gewoon niet in God willen geloven. Dan is het vrijwel niet mogelijk om hen te overtuigen. Toch kom je ook regelmatig mensen tegen die twijfelen. Ze weten het niet zeker. Voor deze laatste groep schreef De Vos een aardig boekje. Op een strikt logische manier laat hij zien dat er meer redenen zijn om te geloven dat God wél bestaat, dan dat Hij niet bestaat.

Een verhelderend punt vind ik zijn onderscheid tussen het geloofwaardig zijn dat God bestaat versus het geloven in God dat Hij bestaat. Voor de geloofwaardigheid hebben we geen absolute bewijzen, terwijl als je echt gelooft de bewijzen er feitelijk niet meer zo toe doen; er heeft binnen in je een verandering plaatsgevonden. Je kunnen zeggen een bekering. Ook verhelderend vind ik zijn opmerking dat wij in onze rede geen referentiekader hebben voor het bestaan van God of van de eeuwigheid, uiteindelijk rest ons alleen het geloof, het vertrouwen in Gods Woord. Aan het eind van het boekje schakelt de auteur daarom ook over van het hoofd naar het hart. Al met al een boekje met een orginele insteek.

N.a.v. Wie is de klokkenmaker?, door Leo de Vos, 65 blz., prijs € 12,95. Boekscout.nl, Soest, 2009. Recensie door Pieter de Boer