De psychologie van totalitarisme

In dit boek gaat Desmet in op de waarde van wetenschappelijk onderzoek. Veel mensen hebben hier blind vertrouwen in, maar vaak lopen feit en fictie, waar en vals door elkaar heen. Daardoor worden verkeerde besluiten genomen. Veel problemen in onze samenleving zijn legitiem, maar de oplossingen niet. Naar aanleiding van Covid, stelt hij de bedenkers (virologen) van het huisarrest (lockdown) voor als de varkens van Orwell. Zij veranderden de regels in een groot technocratisch medisch experiment. Daarbij gold de QR-code als het merkteken (religieus symbool) van de wetenschappelijke ideologie. En niet te vergeten het dragen van een (zinloos) mondkapjes, tot in de auto met een persoon erin aan toe. Daarbij worden mensen gereduceerd tot biologische organismen (dat zagen we overigens al veel eerder in onze samenleving in de wijze waarop we omgaan met ontluikende mensenlevens die aan de lopende band worden geaborteerd). Zijn visie op de kerk waag ik te betwijfelen, juist het christelijk geloof (met name vanaf de Reformatie) maakte dat mensen zich gingen verdiepen en vragen stellen over de wereld om hen heen. Dus niet zozeer knellende banden, maar juist een houding van nieuwsgierigheid werd gekweekt. Desmet geeft haarscherp aan dat met de komst van de tv de sociale contacten in de buurt drastisch afnamen. Het getal van proefdieren dat jaarlijks wordt gebruikt is duizelingwekkend en ‘bij de beesten af’: 200.000.000. De belofte van een technisch paradijs is voorlopig alleen een zieke en depressieve samenleving opgeleverd. Door het verschil tussen mannen en vrouwen op te heffen zien we dat er ook woke-fundamentalisten zijn, dit is een ernstige bedreiging voor onze jeugd. Daarnaast zit hier voor de ziekenhuizen een enorm verdienmodel achter, een transgender ombouw kost al snel 1,2 miljoen Euro en is niet terug te draaien.  Door het ontstaan en omarmen van de oerknal mythe zijn we in een mechanistische wereldvisie terechtgekomen, waar voorgaande dwalingen naadloos inpassen. Met verwijzing naar de titel van het boek stelt de auteur dat totalitarisme is erger dan een dictatuur, aangezien die laatste de getoonde agressie kan verlagen bij voldoende macht. Een bijzonder intrigerend boek, neem het zelf ter hand en doe er je voordeel mee!