Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn

Er zijn vele drogredenen die mensen gebruiken om niet in God te hoeven geloven. Als men stelt: ‘Je kunt de waarheid niet kennen’, kun je vragen: ‘Hoe weet jij dat?’ De auteurs zelf zijn op latere leeftijd tot geloof gekomen. Ze laten zien dat er meer geloof nodig is voor atheïsme dan het geloof in God. Zij gaan in de eerste hoofdstukken vooral uit van de intelligent-design theorie. Ze stellen dat veel wetenschppers geen ‘goddelijke voet tussen de deur’ willen en daarom koortsachtig op zoek zijn naar de ontbrekende schakel. Die zullen ze echter nooit vinden: er is namelijk geen ketting! Het ontstaan van leven uit oersoep is een geloofsartikel.

Interessant zijn het hoofdstuk over de betrouwbaarheid van de Bijbel en de historiciteit van Jezus. Sommige mensen stellen dat Jezus buiten de Bijbel vrijwel niet wordt genoemd. Maar als je het aantal vermeldingen in oude geschriften als uitgangspunt neemt, zul je eerder moeten twijfelen aan het bestaan van bijvoorbeeld keizer Tiberias dan dat van Jezus. Bijzonder overtuigend is de vergelijking die wordt gemaakt tussen het Nieuwe Testament en andere klassieke teksten. De tijdskloof tussen het origineel en de oudste overgeleverde kopieën is bij Ilias van Homerus 500 jaar, bij Plato 1200 jaar en bij de Bijbel 25 jaar! Het aantal bewaard gebleven kopieën van de manuscripten bij Ilias 643, bij Plato 8 en bij de Bijbel 5686. Er is meer reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Plato en Homerus dan aan de Bijbel.

Een sterk voorbeeld met betrekking tot Jezus’ opstandiging, is de steniging van Zijn broer Jakobus. Waarom zou hij, die eerst niet geloofde, zich laten stenigen als Jezus niet écht aan hem verschenen was?

Jammer dat de uitgave matig is verzorgd qua opmaak en taalcorrectie. De waarde van het boek zit wat mij betreft vooral in de tweede helft van het boek. De auteurs hebben enorm veel feiten materiaal verzameld, daardoor zal ik het boek nog regelmatig raadplegen.

N.a.v. Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn, door Norman L. Geisler en Frank Turek, 543 blz. prijs € 19,95. Ark Boeken, Amsterdam, 2006. Recensie door Pieter de Boer