Opvoeding & Zorg

Denken over ontwikkelingssamenwerking

‘Als de olifanten vechten …’  is een veelzijdige bundel over ontwikkelingssamenwerking. Het boek biedt bouwstenen voor verdere bezinning, juist ten aanzien van de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van kerkelijke en protestants-christelijke organisaties. Schrijnende armoede naast en te midden van overvloedige welvaart staat immers in schril contrast tot de belofte van het komende Koninkrijk van God. Hoe

Denken over ontwikkelingssamenwerking Meer lezen »

De Noordoostpolder – schaalmodel van de perfecte samenleving

Planologie en stedenbouw hebben te maken met ideeën en opvattingen over de inrichting van de maatschappij. Daarbij spelen grote en kleine ideologieën een rol. Onderstaand artikel probeert een beeld te geven van een ‘klein verhaal’ dat werd bedacht bij de inrichting van de Noordoostpolder, een van de Zuiderzeepolders, die droogviel in 1942. Dat verhaal was

De Noordoostpolder – schaalmodel van de perfecte samenleving Meer lezen »