gastauteur

William Desmond

Valse munters in de filosofie – William Desmond als criticus

In dit essay laat Sander Griffioen zien hoe het begrip ‘vervalsing’ in het werk van de Ierse filosoof William Desmond1 een centrale rol speelt. Tegelijk wijst hij op enkele onvolkomenheden en onduidelijkheden in de belangrijkste teksten over vervalsing. Centraal staan Desmonds boeken Hegel’s God. A Counterfeit Double? (2003), The Intimate Universal (2015) en een essay …

Valse munters in de filosofie – William Desmond als criticus Lees meer »

Brieven van de kerkvader Hieronymus

Nederlandse vertalingen van klassieke meesters zijn tegenwoordig hot. Maar deze prachtige uitgave van de Brieven van de kerkvader Hieronymus (347-420) springt er uit door de zeer luxe uitvoering in twee schitterende banden (met leeslint en veel toelichting en zeer gehulpzame registers). Zij bevat brieven die de kerkleraar aan zeer diverse ontvangers schreef in de jaren …

Brieven van de kerkvader Hieronymus Lees meer »

Wortels van wetenschap – Methodisch naturalisme in de vakwetenschappen

In een vorig artikel heb ik betoogd dat Dooyeweerds stelling dat ieder theoretisch denken geworteld is in een religieus grondmotief een zinvolle interpretatie kan worden gegeven door te stellen dat religieuze overtuigingen een regulatieve functie hebben in ons denken en dat die functie er vooral in bestaat dat zij invloed uitoefenen op de initiële waarschijnlijkheden …

Wortels van wetenschap – Methodisch naturalisme in de vakwetenschappen Lees meer »

Wortels van wijsbegeerte – De aard van het religieuze perspectief

Inleiding Onder christelijke filosofen (binnen kringen van de reformatorische wijsbegeerte, maar ook daarbuiten) bestaat er een brede consensus over het antwoord op de vraag of de wijsbegeerte, en eigenlijk iedere vorm van theoretisch denken, religieus neutraal kan zijn: dat is niet mogelijk. Iedere vorm van theoretische denkactiviteit is “geworteld” in een “religieus grondmotief”; constructie en …

Wortels van wijsbegeerte – De aard van het religieuze perspectief Lees meer »

Denken over ontwikkelingssamenwerking

‘Als de olifanten vechten …’  is een veelzijdige bundel over ontwikkelingssamenwerking. Het boek biedt bouwstenen voor verdere bezinning, juist ten aanzien van de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van kerkelijke en protestants-christelijke organisaties. Schrijnende armoede naast en te midden van overvloedige welvaart staat immers in schril contrast tot de belofte van het komende Koninkrijk van God. Hoe …

Denken over ontwikkelingssamenwerking Lees meer »

Vreze en wijsheid

In de huidige psychiatrie viert het medisch-biologische denken hoogtij. Behandelingen worden geprotocolleerd en onderzoek is nagenoeg synoniem geworden met kwantitatief onderzoek. In de confrontatie met de uiterst complexe en gelaagde menselijke problematiek lijkt men houvast te zoeken in het objectiveren. Dwars op deze waan van de dag, toont Gerrit Glas aan dat bestaansvragen en psychiatrische …

Vreze en wijsheid Lees meer »