Jacob Klapwijk: dit is nou precies waar ik m’n hele leven naar gezocht heb

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren kennen. Daarom heet deze artikelenreeks Mijn filosofie.  Ditmaal een gesprek prof. dr. Jacob Klapwijk

Verschillende mensen geven aan dat de reformatorische denktraditie een bevrijding voor hen is geweest. Hoe is dat bij u?

‘Toen ik theologie ging studeren aan de VU moest ik verplicht een serie colleges filosofie lopen bij Vollenhoven.