Ecco homo

Maarten Verkerk: de christelijke filosofie eigent zich uitstekend voor het doordenken van actuele maatschappelijke problemen

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren […]

Maarten Verkerk: de christelijke filosofie eigent zich uitstekend voor het doordenken van actuele maatschappelijke problemen Meer lezen »

Gerben Groenewoud: het christelijk geloof biedt wel degelijk antwoord op de vraag naar zin

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren

Gerben Groenewoud: het christelijk geloof biedt wel degelijk antwoord op de vraag naar zin Meer lezen »

A.P. Bos: Wetenschap bedrijven ‘alsof God niet bestaat’ is te zot voor woorden!

In de rubriek Mijn filosofie ditmaal een interview met Prof. dr. A.P. Bos; hoogleraar in de Antieke en Patristische wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Zoals een grote Nederlandse denker al heeft opgemerkt: ‘Elk voordeel heb z’n nadeel’. Ik had het voordeel dat ik nog heel jong was toen ik ging studeren. En mijn

A.P. Bos: Wetenschap bedrijven ‘alsof God niet bestaat’ is te zot voor woorden! Meer lezen »

Henk de Vries: Dooyeweerd gaf me een bril om de wereld om je heen te bekijken vanuit gelovig uitgangspunt

Wat is de relevantie van de reformatorisch-wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren kennen.

Henk de Vries: Dooyeweerd gaf me een bril om de wereld om je heen te bekijken vanuit gelovig uitgangspunt Meer lezen »

Prof. A. Troost: de reformatorische wijsbegeerte raakt bewust onze radix, de ‘geestelijke’ wortel van ons bestaan

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren

Prof. A. Troost: de reformatorische wijsbegeerte raakt bewust onze radix, de ‘geestelijke’ wortel van ons bestaan Meer lezen »

Dick Stafleu: elk zijnde is volstrekt afhankelijk van en verwijst naar de Schepper.

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren

Dick Stafleu: elk zijnde is volstrekt afhankelijk van en verwijst naar de Schepper. Meer lezen »

Atie Brüggemann – Kruyff: bij het lezen van Vollenhovens Isagogie ging een wereld voor me open

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren

Atie Brüggemann – Kruyff: bij het lezen van Vollenhovens Isagogie ging een wereld voor me open Meer lezen »

Jacob Klapwijk: dit is nou precies waar ik m’n hele leven naar gezocht heb

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Wat hebben we te vertellen aan een nieuwe generatie? Hoe geven we de reformatorisch wijsgerige traditie door? Om hier een antwoord op te kunnen geven, moet je de filosoof als mens leren

Jacob Klapwijk: dit is nou precies waar ik m’n hele leven naar gezocht heb Meer lezen »

Roel Kuiper: door ‘Ongeloof en revolutie’ ben ik onze cultuur gaan doorzien

Wat is de relevantie van de reformatorisch wijsgerige traditie voor nu? In welke zin is de reformatorische wijsbegeerte belangrijk geweest voor mensen persoonlijk? Dat zijn vragen die aan de orde komen in de interviewserie Mijn filosofie.  Dick Brüggemann en Jeroen Geelhoed spraken in dit kader als eerste met prof.dr. Roel Kuiper. Verschillende mensen geven aan

Roel Kuiper: door ‘Ongeloof en revolutie’ ben ik onze cultuur gaan doorzien Meer lezen »