Spraak herstel of verwarring

Naast de Bijbel zijn er wereldwijd zo’n 200 verschillende zondvloed verhalen overgeleverd, die allemaal verhalen over een gezin en dieren die in een boot de wereldwijde vloed overleven. Nadat Noach, zijn vrouw met hun drie zonen en drie schoondochters uit de ark waren gegaan trokken ze naar het oosten en daar bleven de meeste nakomeling bij elkaar in de buurt wonen. In de vlakte van Sinear gingen ze aan de slag om een toren te bouwen zo hoog dat deze tot in de hemel zou reiken. Deze toren had twee functies: om te dienen als herkenning én om te tonen waar de mensheid toe in staat was. Maar hiermee gaan ze nadrukkelijk in tegen de verordening van God in Genesis 9 vers 7 om talrijk te worden en zich te verspreiden over de aarde en voor de schepping te zorgen. Met gevoel voor humor schrijft Mozes dat God tijdens de werkzaamheden afdaalt om naar de torenbouw te komen kijken. God ziet tot welke ongekende mogelijkheden de mens in staat is. Om te voorkomen dat het weer uit de hand loopt zoals voor de zondvloed grijpt God in ditmaal door de spraak van de mensen te verwarren. Vandaar de naam Babylon.

Ook binnen Nederland kan sprake zijn van spraakverwarring. Niet alleen door de vele dialecten die worden gesproken. Ook binnen verschillende vakgebieden wordt taal in de vorm van jargon voor buitenstaanders moeilijk tot soms in het geheel niet te volgen.

Al heel lang zijn de mensen bezig om de spraakverwarring ongedaan te maken. Sinds 2011 is dat streven in een stroomversnelling terecht gekomen. En wel door de introductie van Google translate. Daarmee kunnen mensen elkaars taal omzetten naar de eigen taal om elkaar te kunnen verstaan. Anders dan in de tijd van de torenbouw hoeft God deze keer niet in te grijpen, de mensen zorgen zelf voor spraakverwarring. Hoe dat gaat? Via de grote media organisaties (zoals Facebook) wordt een niet aflatende stroom van nieuws en nepnieuws verspreid. Daarbij maken ze gebruik van algoritmes die ervoor zorgen dat de mensen vooral nieuws en gelijksoortige informatie krijgen over de onderwerpen en thema’s waar ze in geïnteresseerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan opvattingen over Rusland versus Ukraine, transgender versus scheppingsorde, inenten versus opbouwen van natuurlijke weerstand, Europa versus nationalisme en ga zo maar door. Daarmee komen we steeds meer in een soort bubbel van gelijkgestemden terecht. Met als gevolg dat het mogelijk is dat in één huisgezin mensen elkaar steeds minder gaan begrijpen. Doordat ze andere informatie en argumenten voor of tegen krijgen over dezelfde onderwerpen zullen ze elkaar steeds minder begrijpen en van elkaar verwijderd raken – de door de mens veroorzaakte verstrooiing.

Is er dan geen hoop voor de mensheid? Jawel, we mogen vandaag 1e Pinksterdag 2022 gedenken dat God zijn Geest over de mensen heeft uitgestort. Als bijzonder teken daarbij liet Hij op 1e Pinksterdag in Jeruzalem de mensen elkaar weer verstaan; ieder in z’n eigen moedertaal. Daarom kijken we verlangend uit naar de wederkomst van Jezus waarbij Hij niet alleen de schepping zal verlossen van alle pijn en leed, maar ook de mensen elkaar weer zal laten begrijpen. Tot die tijd is het onze opdracht om geleid door de Heilige Geest ons best te doen om elkaar te willen verstaan, zowel via taal als non-verbaal.

Uitgesproken tijdens de Vesperviering op 1e Pinksterdag 2022 in de Opstandingskerk te Houten