2003

Wortels van wetenschap – Methodisch naturalisme in de vakwetenschappen

In een vorig artikel heb ik betoogd dat Dooyeweerds stelling dat ieder theoretisch denken geworteld is in een religieus grondmotief een zinvolle interpretatie kan worden gegeven door te stellen dat religieuze overtuigingen een regulatieve functie hebben in ons denken en dat die functie er vooral in bestaat dat zij invloed uitoefenen op de initiële waarschijnlijkheden […]

Wortels van wetenschap – Methodisch naturalisme in de vakwetenschappen Meer lezen »

Wortels van wijsbegeerte – De aard van het religieuze perspectief

Inleiding Onder christelijke filosofen (binnen kringen van de reformatorische wijsbegeerte, maar ook daarbuiten) bestaat er een brede consensus over het antwoord op de vraag of de wijsbegeerte, en eigenlijk iedere vorm van theoretisch denken, religieus neutraal kan zijn: dat is niet mogelijk. Iedere vorm van theoretische denkactiviteit is “geworteld” in een “religieus grondmotief”; constructie en

Wortels van wijsbegeerte – De aard van het religieuze perspectief Meer lezen »