2000-3

Urban Ecotheology

De Finse theoloog Seppo Kjellberg schreef een interessant boek over de ontwikkeling van steden. De auteur was van 1993-1996 lid van het onderzoeksproject ‘Ecopolis’ dat als onderwerp had ‘de ecologische stad en ecologische stedenplanning als optie voor de toekomst’. Deze interdisciplinaire werkgroep bracht dit concept in kaart vanuit een breed theoretisch kader, namelijk vanuit technologisch, […]

Urban Ecotheology Meer lezen »

Berlage en de woonwijk van de toekomst

Vanwege het uitzonderlijke belang van zijn werk heeft de stedenbouwkundige Siegfried Nassuth (geb. 1922) in 1998 een Oeuvreprijs gekregen van het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Hiermee wordt de ontwerper van de Amsterdamse Bijlmer gerehabiliteerd. De commissie noemde zijn ontwerp: ‘hèt model van de functionele stad en een oplossing voor het probleem

Berlage en de woonwijk van de toekomst Meer lezen »

Ruimtelijke ordening en publieke gerechtigheid

In de ruimtetoedeling ligt een echte kerntaak van de overheid. Deze toedeling van ruimte aan de verschillende maatschappelijke sectoren (zoals wonen, werken, onderwijs, gezondheidszorg, geloofsbeleving, verkeer, recreatie, natuur en enige speciale taken zoals defensie, energie­productie e.d.) vergt een afwegingscriterium. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zou daarom moeten openen met het noemen en bespreken van dat

Ruimtelijke ordening en publieke gerechtigheid Meer lezen »

Biedt bewegelijk denken in de ruimtelijke ordening plaats aan ethische weging?

Ruimtelijke ordening is het resultaat van een disciplinair bedrijf waarin de ethiek tot voor kort een verbazingwekkend geringe inbreng heeft gehad. In de ons omringende landen is de ruimtelijke ordening vooral toevertrouwd aan stedenbouwkundige ontwerpers en speciaal opgeleide urbanisten of planologen. In Nederland werden echter pas eind jaren zestig planologische afstudeerrichtingen ingesteld. Voordien waren het

Biedt bewegelijk denken in de ruimtelijke ordening plaats aan ethische weging? Meer lezen »

De Noordoostpolder – schaalmodel van de perfecte samenleving

Planologie en stedenbouw hebben te maken met ideeën en opvattingen over de inrichting van de maatschappij. Daarbij spelen grote en kleine ideologieën een rol. Onderstaand artikel probeert een beeld te geven van een ‘klein verhaal’ dat werd bedacht bij de inrichting van de Noordoostpolder, een van de Zuiderzeepolders, die droogviel in 1942. Dat verhaal was

De Noordoostpolder – schaalmodel van de perfecte samenleving Meer lezen »