Recensies

Denken over ontwikkelingssamenwerking

‘Als de olifanten vechten …’  is een veelzijdige bundel over ontwikkelingssamenwerking. Het boek biedt bouwstenen voor verdere bezinning, juist ten aanzien van de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van kerkelijke en protestants-christelijke organisaties. Schrijnende armoede naast en te midden van overvloedige welvaart staat immers in schril contrast tot de belofte van het komende Koninkrijk van God. Hoe …

Denken over ontwikkelingssamenwerking Lees meer »

Vreze en wijsheid

In de huidige psychiatrie viert het medisch-biologische denken hoogtij. Behandelingen worden geprotocolleerd en onderzoek is nagenoeg synoniem geworden met kwantitatief onderzoek. In de confrontatie met de uiterst complexe en gelaagde menselijke problematiek lijkt men houvast te zoeken in het objectiveren. Dwars op deze waan van de dag, toont Gerrit Glas aan dat bestaansvragen en psychiatrische …

Vreze en wijsheid Lees meer »

Urban Ecotheology

De Finse theoloog Seppo Kjellberg schreef een interessant boek over de ontwikkeling van steden. De auteur was van 1993-1996 lid van het onderzoeksproject ‘Ecopolis’ dat als onderwerp had ‘de ecologische stad en ecologische stedenplanning als optie voor de toekomst’. Deze interdisciplinaire werkgroep bracht dit concept in kaart vanuit een breed theoretisch kader, namelijk vanuit technologisch, …

Urban Ecotheology Lees meer »